Close

Blocks

Sl. No BLOCK NAME BLOCK OFFICER NAME NO. OF PANCHAYATS NO. OF VILLAGES
1 JAMTARA Md. Zahir Alam 22 137
2 KUNDHIT Shri Girivar Minj 15 172
3 NALA  Shri Kaushal Kumar 23 261
4 NARAYANPUR Shri Maheshwari Prasad Yadav 25 261
5 KARMATANR Smt Pallavi Sinha 18 151
6 FATEHPUR Shri Mukesh Kumar Bauri 15 179
Total No. 118 1161