Close

Blocks

Sl. No BLOCK NAME BLOCK OFFICER NAME NO. OF PANCHAYATS NO. OF VILLAGES
1 JAMTARA Smt. Amrita Priyanka Ekka 22 137
2 KUNDHIT Kayum Ansari 15 172
3 NALA  Shri Sunil Kumar Prajapati 23 261
4 NARAYANPUR Md. Zahir Alam 25 261
5 KARMATANR Shri Manish Samrat 18 151
6 FATEHPUR  Shri Pankaj Kumar Ravi 15 179
Total No. 118 1161